Infokioski - nowoczesna przestrzeń komunikacji


Interaktywna reklama


Łatwy i nieograniczony dostęp do informacji
Bezobsługowa rejestracja, kontrola dostępu, sprzedaż produktów i usług

Możliwości wyposażenia: ekrany dotykowe, głośniki, słuchawki, czytniki kodów kreskowych, terminale kart, bluetooth, komputerowe złącza przesyłu danych

Sprzedaż oraz wynajem infokiosków